tel: 733 800 333, e-mail: kontakt@medycznymarket.pl

Regulamin

MEDYCZNY.MARKET

Właścicielem Platformy jest Związek Pracodawców „Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia” z siedzibą w Radomiu, ul. Żwirki i Wigury 33 lok. 50 wpisany do Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000243658, REGON 140311154, NIP 7962701614

 

Sposoby składania zamówień

 

Proces zakupowy pozwala klientowi oszczędzić czas, gdyż odbywa się bez zbędnych utrudnień, a szeroka gama najwyższej jakości produktów i wyrobów medycznych spełnia najbardziej specyficzne oczekiwania zamawiających. Z racji współpracy z wieloma dystrybutorami, mamy najbardziej atrakcyjną ofertę na rynku. 


Na początku każdy klient musi dokonać rejestracji na Medycznym.Markecie, gdzie należy zaznaczyć wszystkie dane dotyczące nabywcy i miejsca dostawy zamówień. Kolejny krok to wybór produktu oraz dodanie go do koszyka, z którego możemy bezpośrednio kontynuować zakupy lub przejść do kasy, gdzie potwierdzamy zgodność zamówienia oraz ceny. Przychodząc dalej do finalizacji zamówienia należy wybrać formę płatności i zatwierdzić zamówienie.

Towar do klienta trafia bezpośrednio z magazynów dystrybutorów, przez co maksymalnie skracamy czas oczekiwania na realizację zamówienia.

 

Realizacja zamówienia

 

Realizacją zamówień zajmuję się pracownik właściciela platformy tj. Związek Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Radomiu przy ul. Żwirki i Wigury 33 lokal 50. Zamówione towary są dostarczane przez firmę kurierską zgodnie z danymi zawartymi na potwierdzonym zamówieniu. Zamówione towary są wysyłane bezpośrednio od naszego partnera.

 

Poprawnie złożone zamówienie zawiera:

  1. Dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
  2. Co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną
  3. Sposób płatności.

W niektórych przypadkach istnieje konieczność uzyskania dodatkowych informacji przez Biuro Obsługi Klienta. Aby proces ten usprawnić zastrzegamy sobie prawo telefonicznego kontaktu na numer telefonu, który został podany podczas składania zamówienia. Numer ten może też służyć kurierowi do kontaktu w przypadkach trudności w dostarczeniu przesyłki.

Platforma Zakupowa Medyczny.Market zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.

 

Płatność

 

Za zamówienie można zapłacić na kilka sposobów:

  1. Kartą kredytową lub e-przelewem (autoryzacja online)

Podczas składania zamówienia pojawi się odpowiedni formularz, gdzie będzie można wprowadzić dane karty płatniczej bądź wybrać swój bank do przelewu on-line

  1. Za pobraniem - płatnym przy odbiorze przesyłki
  2. Przelewem na konto 50 1050 1793 1000 0024 1277 5260
    Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu środków na koncie platformy Medyczny. Market
  3. Podmioty zrzeszone w MPPOZ mogą wybrać opcje dostawy z odroczonym 14 dniowym terminem płatności.

 

Faktury

 

Faktura jest wystawiana w momencie odbioru przesyłki przez zamawiającego i dostarczana na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

 

Dostępność produktów, czas oczekiwania i realizacji

 

Zamówione towary są wysyłane Klientom w terminie od 24h do 3 dni roboczych od zamówienia i/lub zapłaty (zależy od wybranej formy płatności). Zamówienia złożone oraz potwierdzone do godz. 10.00 wysyłane są tego samego dnia.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek opóźnień np. w przypadku nagłego wyczerpania się stanów magazynowych zamówionego produktu, Klient jest niezwłocznie informowany o braku produktu w sklepie oraz o przewidywalnym czasie, w jakim produkt będzie dostępny

 

Koszty dostawy

 

dla zamówień poniżej kwoty 400 zł brutto dla hurtowni artykułów medycznych - koszt dostawy ponosi zamawiający w wysokości 15 zł netto + Vat;

dla zamówień powyżej kwoty 400 zł brutto - dostawa jest darmowa.

dla zamówień poniżej kwoty 400 zł brutto dla hurtowni artykułów biurowych - koszt dostawy ponosi zamawiający w wysokości 15 zł netto + Vat;

dla zamówień powyżej kwoty 400 zł brutto - dostawa jest darmowa.

dodatkowa opłata pobierana jest w przypadku produktów o dużej wadze lub dużych gabarytach (koszt ustalany jest indywidualnie do zamówienia).

Koszty dostawy zostaną wskazane przy składaniu zamówienia w zakładce „Koszyk”.

 

Ceny i rabaty

 

Ceny towarów znajdujących się na platformie Medyczny.Market wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

Ochrona Prywatności

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia ( właściciel platformy Medyczny.Market) z siedzibą w Radomiu przy ul. Żwirki i Wigury 33/50, do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Firma Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia ( właściciel platformy Medyczny.Market) nigdy NIE udostępniała i NIE będzie w przyszłości udostępniać danych osobowych swoich klientów do celów INNYCH niż związanych z realizacją zamówienia. Dotyczy to zarówno danych adresowych (takich jak: miasto, ulica itp.) jak i adresów e-mail.

Jednocześnie firma zapewnia, ze w każdej chwili zostanie uwzględniona, przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie prośba o skreślenie podanego adresu e-mail z listy klientów.

 

Gwarancja jakości

Zakupione produkty posiadają Gwarancję Producenta lub Dystrybutora i są objęte gwarancją.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

Klientowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.

Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

Reklamacje

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod którą Użytkownik występuje w Medycznym.Markecie (login) oraz opis zgłoszonych zastrzeżeń. Jeśli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Medyczny.Market zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Medyczny.Market rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Medyczny.Market może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od daty ujawnienia się przyczyn reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Medyczny.Market może wysyłać odpowiedź na inny, podanym przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do konta Użytkownika.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Związek Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia - zwanego dalej Administratorem danych osobowych - w celach kontaktowych i marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 tj. ze zm.).

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Związku Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422 tj. ze zm.) Przedmiotowa zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach marketingowych jednostkom powiązanym ze Związkiem Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Pracodawców ochrony Zdrowia wskazanym w niniejszym regulaminie.

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Związek Pracodawców Mazowieckie porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących, do celów marketingu bezpośredniego w myśl ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 2014, poz. 243 tj. ze zm.) Przedmiotowa zgoda może być odwołana w każdym czasie.